kreslený humor / animovaný film / reklama
Výstavná činnosť
Ivan Popovič sa podieľal na vzniku Galérie Mladých v Bratislave (1965). Spolu s Dávidom Popovičom iniciovali vznik Galérie Siemens Fórum Bratislava (1998). Táto oblasť zahŕňala aj kurátorsku činnosť, inštalácie výstav a výtvarné a tlačové podklady pozvánok, plagátov, katalógov…
Výstava Rodinné striebro Banská Bystrica (2009)
Iné
Založené 1992
Založené 1992
Výstavná činnosť
Ivan Popovič sa podieľal na vzniku Galérie Mladých v Bratislave (1965). Spolu s Dávidom Popovičom iniciovali vznik Galérie Siemens Fórum Bratislava (1998). Táto oblasť zahŕňala aj kurátorsku činnosť, inštalácie výstav a výtvarné a tlačové podklady pozvánok, plagátov, katalógov…
Výstava Rodinné striebro Banská Bystrica (2009)
Kreslený humor / animovaný film / reklama