kreslený humor / animovaný film / reklama
Iné
Výstavná činnosť Vlastné výstavy
IP prvú kresbu uverejnil v novinách ako 13-ročný. Prvýkrát vystavoval ako 16-ročný. Samostatné výstavy kresleného humoru Chrudim, Loutkařská Chrudim, 1960 Praha, Divadlo Paravan, 1964 Bratislava, Galéria mladých, 1965 Prešov, Dom kultúry, 1966 Bratislava, Galéria No.1, 1970 Bratislava, Divadlo na Korze, 1971 Bratislava, Reduta, 1972 Bratislava, V-klub, 1972 Pezinok, Vinohradnícke múzeum, 1977 Berlín, Československé kultúrne stredisko, NDR, 1977 Praha, Malostranská beseda, 1977 Bratislava, Filmový klub, 1981 Manila, Kultúrne centrum Filipín, Filipíny, 1985 Spišská Nová Ves, Mestské kultúrne centrum, 1988 Košice, Východoslovenská galéria, 1997 Báčsky Petrovec, Galéria Z. Medveďovej, Juhoslávia, 1997 Bratislava, Siemens Fórum Bratislava, 1999 Bratislava, Exlibris, 2000 Bratislava, Zichyho palác, 2004 Moskva, Slovenský inštitút, Rusko, 2004 Moskva, Divadelný klub, Rusko, 2004 Černogolovky, Kultúrny dom Gamma, Rusko, 2004 Varšava, Slovenský inštitút, Poľsko, 2005 Rím, Slovenský inštitút, Taliansko, 2005 Krakov, Galéria slovenského umenia, 2005 Účasť na výstavách kresleného humoru Bratislava, 1980 Gabrovo, Dom humoru a satiry, Bulharsko, Písek, Česká republika, 2001 Hradec Králové, Česká republika, 2002 Feldkirchen, Rakúsko, 2003 Hradec Králové, Muzeum východních Čech, Česká republika, 2004 Výstavy ilustrácií Bratislava, Redakcia Slovenka, 1978 Bratislava, Bibiana, Bratislava, 1990 Ulanbátar, Československé veľvyslanectvo, Mongolsko, 1991 Bratislava, ZŠ A. Dubčeka, 1997 Bratislava, Bibiana, Bratislava, 1998 Paríž, Súčasná slovenská ilustrácia, Francúzsko, 2002 Bratislava, Bibiana, 2003 Bratislava, Bibiana, 2017 Výstavy obrazov Štúdio L+S, Bratislava, 2006 Kaviareň Curiosities, Bratislava, 2006 Lepší svet, Bratislava, 2007 ŠVK, Banská Bystrica, 2008 Klub umelcov, Bratislava, 2008 Klub umelcov, Bratislava, 2009 Slovenský inštitút, Moskva, Rusko, 2009 Starý zámok, Banská Štiavnica, 2010 Múzeum Mimara, Záhreb, Chorvátsko, 2016 Ocenenia Písek, 2001 Hradec Králové, 2002 Feldkirchen, Rakúsko, 2003
Fotografické a multimediálne výstavy Vinohradnícke Múzeum Pezinok, 1997 Siemens Fórum Bratislava, 1998 Slovenský inštitút, Varšava, Poľsko, 2005 Spolok Slovákov v Poľsku, Krakov, Poľsko, 2005 Café Stena, Bratislava, 2006 ŠVK, Banská Bystrica, 2008 Klub umelcov, Bratislava, 2008 Slovenský inštitút, Moskva, Rusko, 2009 Múzeum Mimara, Záhreb, Chorvátsko, 2016 Bibiana, Bratislava, 2017
Založené 1992
Založené 1992
Výstavná činnosť Vlastné výstavy
IP prvú kresbu uverejnil v novinách ako 13-ročný. Prvýkrát vystavoval ako 16-ročný. Samostatné výstavy kresleného humoru Chrudim, Loutkařská Chrudim, 1960 Praha, Divadlo Paravan, 1964 Bratislava, Galéria mladých, 1965 Prešov, Dom kultúry, 1966 Bratislava, Galéria No.1, 1970 Bratislava, Divadlo na Korze, 1971 Bratislava, Reduta, 1972 Bratislava, V-klub, 1972 Pezinok, Vinohradnícke múzeum, 1977 Berlín, Československé kultúrne stredisko, NDR, 1977 Praha, Malostranská beseda, 1977 Bratislava, Filmový klub, 1981 Manila, Kultúrne centrum Filipín, Filipíny, 1985 Spišská Nová Ves, Mestské kultúrne centrum, 1988 Košice, Východoslovenská galéria, 1997 Báčsky Petrovec, Galéria Z. Medveďovej, Juhoslávia, 1997 Bratislava, Siemens Fórum Bratislava, 1999 Bratislava, Exlibris, 2000 Bratislava, Zichyho palác, 2004 Moskva, Slovenský inštitút, Rusko, 2004 Moskva, Divadelný klub, Rusko, 2004 Černogolovky, Kultúrny dom Gamma, Rusko, 2004 Varšava, Slovenský inštitút, Poľsko, 2005 Rím, Slovenský inštitút, Taliansko, 2005 Krakov, Galéria slovenského umenia, 2005 Účasť na výstavách kresleného humoru Bratislava, 1980 Gabrovo, Dom humoru a satiry, Bulharsko, Písek, Česká republika, 2001 Hradec Králové, Česká republika, 2002 Feldkirchen, Rakúsko, 2003 Hradec Králové, Muzeum východních Čech, Česká republika, 2004 Výstavy ilustrácií Bratislava, Redakcia Slovenka, 1978 Bratislava, Bibiana, Bratislava, 1990 Ulanbátar, Československé veľvyslanectvo, Mongolsko, 1991 Bratislava, ZŠ A. Dubčeka, 1997 Bratislava, Bibiana, Bratislava, 1998 Paríž, Súčasná slovenská ilustrácia, Francúzsko, 2002 Bratislava, Bibiana, 2003 Bratislava, Bibiana, 2017 Výstavy obrazov Štúdio L+S, Bratislava, 2006 Kaviareň Curiosities, Bratislava, 2006 Lepší svet, Bratislava, 2007 ŠVK, Banská Bystrica, 2008 Klub umelcov, Bratislava, 2008 Klub umelcov, Bratislava, 2009 Slovenský inštitút, Moskva, Rusko, 2009 Starý zámok, Banská Štiavnica, 2010 Múzeum Mimara, Záhreb, Chorvátsko, 2016 Ocenenia Písek, 2001 Hradec Králové, 2002 Feldkirchen, Rakúsko, 2003
Fotografické a multimediálne výstavy Vinohradnícke Múzeum Pezinok, 1997 Siemens Fórum Bratislava, 1998 Slovenský inštitút, Varšava, Poľsko, 2005 Spolok Slovákov v Poľsku, Krakov, Poľsko, 2005 Café Stena, Bratislava, 2006 ŠVK, Banská Bystrica, 2008 Klub umelcov, Bratislava, 2008 Slovenský inštitút, Moskva, Rusko, 2009 Múzeum Mimara, Záhreb, Chorvátsko, 2016 Bibiana, Bratislava, 2017
Kreslený humor / animovaný film / reklama