kreslený humor / animovaný film / reklama
Reklama
Dávid a Ivan Popovič sú spoluautori reklamných kampaní v televíznej, rozhlasovej aj printovej podobe. Spolupracovali aj pri tvorbe plagátov. Ivan Popovič od začiatku sedemdesiatych rokov sám vytvoril približne dvesto plagátov s tématikou kultúry, športu aj životného prostredia.
Inzercia Walmark (2009) Celoročná printová inzercia pre časopis EVA
Iné
Založené 1992
Založené 1992
Reklama
Dávid a Ivan Popovič sú spoluautori reklamných kampaní v televíznej, rozhlasovej aj printovej podobe. Spolupracovali aj pri tvorbe plagátov. Ivan Popovič od začiatku sedemdesiatych rokov sám vytvoril približne dvesto plagátov s tématikou kultúry, športu aj životného prostredia.
Inzercia Walmark (2009) Celoročná printová inzercia pre časopis EVA
Kreslený humor / animovaný film / reklama