kreslený humor / animovaný film / reklama
Reklama Plagáty
Inscenácia opery SND "Krútňava", 1999
Inscenácia opery SND "Krútňava", 1999 Inscenácia opery SND "Tajomný Kľúč", 2000
Inscenácia opery SND "Tajomný Kľúč", 2000
Iné Optiland, 1999 - Reklamný plagát
Optiland, 1999
Slovenský festival malých javiskových foriem, 1973 Filmový plagát, 1983 Výstava v Bibiane, 1998 Ples mladých, 1973 Alexander Ilečko, 1981
Slovenský festival malých javiskových foriem, 1973
Ples mladých, 1973
Výstava v Bibiane, 1998
Alexander Ilečko, 1981
Filmový plagát, 1983
Založené 1992