kreslený humor / animovaný film / reklama
Reklama Animované spoty
Animovaná televízna reklama Nasivin (Merck) 1993-95 slovenská, česká, ruská, maďarská, rumunská mutácia, kompletná realizácia pre agentúru Burian und Wallner
Prvá stavebná sporiteľňa 1994 animované spoty, bilboardy, printové médiá, v spolupráci s IQ Design studio
Iné
Založené 1992
Imidžový TV spot pre denník Pravda, 2018
Sanofi HR spot, 2018
Knižný trailer, Boris Filan: „Vodka, duša, kaviár” 2015
Knižný trailer, Boris Filan: „Zabíjačka a iné rozkoše” 2012
Knižný trailer, Boris Filan: „Ako išlo oko na vandrovku” 2012
Založené 1992
Reklama Animované spoty
Animovaná televízna reklama Nasivin (Merck) 1993-95 slovenská, česká, ruská, maďarská, rumunská mutácia, kompletná realizácia pre agentúru Burian und Wallner
Prvá stavebná sporiteľňa 1994 animované spoty, bilboardy, printové médiá, v spolupráci s IQ Design studio
Kreslený humor / animovaný film / reklama
Imidžový TV spot pre denník Pravda, 2018
Sanofi HR spot, 2018
Knižný trailer, Boris Filan: „Vodka, duša, kaviár” 2015
Knižný trailer, Boris Filan: „Zabíjačka a iné rozkoše” 2012
Knižný trailer, Boris Filan: „Ako išlo oko na vandrovku” 2012