kreslený humor / animovaný film / reklama
Maľba a kresba
Ivan Popovič svoju prvú kresbu uverejnil v novinách v roku 1957 ako trinásťročný. V roku 1960 mal v Čechách svoju prvú výstavu. Jeho maľby, kresby, filmové realizácie ale aj diela v architektúre majú jedného spoločného menovateľa, a tým je humor. Svoju tvorbu prezentoval na mnohých samostatných i kolektívnych výstavách doma aj v zahraničí.
Iné
Založené 1992
Založené 1992
Maľba a kresba
Ivan Popovič svoju prvú kresbu uverejnil v novinách v roku 1957 ako trinásťročný. V roku 1960 mal v Čechách svoju prvú výstavu. Jeho maľby, kresby, filmové realizácie ale aj diela v architektúre majú jedného spoločného menovateľa, a tým je humor. Svoju tvorbu prezentoval na mnohých samostatných i kolektívnych výstavách doma aj v zahraničí.
Kreslený humor / animovaný film / reklama