kreslený humor / animovaný film / reklama
Maľba a kresba Tvorba pre dospelých
Mesačná sonáta II, 2009, akryl, 50x35 cm
Mesačná sonáta I, 2009, akryl, 50x35 cm
Iné
Mesačná sonáta III, 2009, akryl, 50x35 cm
Hanblivá kráska, 2009, akryl, 100x70 cm
Spln, 2009, akryl Hanblivá kráska, 2009, akryl Ráno mi všeličo napadá, 2006, akryl A ani nič som si na seba nekúpila, 2007, akryl Mesačná sonáta I, 2009, akryl Mesačná sonáta II, 2009, akryl Mesačná sonáta III, 2009, akryl
Fialová noc, 2009, akryl, 100x70 cm 
Spln, 2009, akryl, 100x70 cm
A ani nič som si na seba nekúpila, 2007, akryl, 70x50 cm
Ráno mi všeličo napadá, 2006, akryl, 70x50 cm
Čierne štúdie IV, 2008, kresba uhľom Čierne štúdie V, 2008, kresba uhľom Čierne štúdie III, 2008, kresba uhľom Čierne štúdie II, 2008, kresba uhľom Čierne štúdie I, 2008, kresba uhľom Básničky III, 2008, akryl Básničky II, 2008, akryl Básničky I, 2008, akryl
Čierne štúdie III, 2008, kresba uhľom, 63x45 cm
Čierne štúdie II, 2008, kresba uhľom, 63x45 cm
Čierne štúdie I, 2008, kresba uhľom, 63x45 cm
Čierne štúdie IV, 2008, kresba uhľom, 63x45 cm
Čierne štúdie V, 2008, kresba uhľom, 45x63 cm
Básničky III, 2008, akryl, 50x70cm
Básničky II, 2008, akryl, 70x50 cm
Básničky I, 2008, akryl, 70x50 cm
... a veľa ďalších
Založené 1992