kreslený humor / animovaný film / reklama
Animovaný film
Ivan Popovič sa od roku 1965 podieľal na výrobe vyše 130 animovaných filmov ako scenárista, výtvarník, animátor a režisér. Dávid Popovič (fotograf, dizajnér, animátor a režisér) spolupracuje s otcom od roku 1990. Za svoje filmy obdržali mnoho ocenení na festivaloch doma i v zahraničí. (Kroměříž, Západný Berlín, Mníchov…)
Mať tak o koliesko viac! (2003), animovaný seriál, časť: Žiarovka
Iné
Založené 1992
Založené 1992
Animovaný film
Ivan Popovič sa od roku 1965 podieľal na výrobe vyše 130 animovaných filmov ako scenárista, výtvarník, animátor a režisér. Dávid Popovič (fotograf, dizajnér, animátor a režisér) spolupracuje s otcom od roku 1990. Za svoje filmy obdržali mnoho ocenení na festivaloch doma i v zahraničí. (Kroměříž, Západný Berlín, Mníchov…)
Mať tak o koliesko viac! (2003), animovaný seriál, časť: Žiarovka
Kreslený humor / animovaný film / reklama
Založené 1992