kreslený humor / animovaný film / reklama
Animovaný film Filmy pre pamätníkov
Ivan Popovič patrí k zakladateľským osobnostiam slovenského animovaného filmu. Prvé profesionálne štúdio animovaného filmu na Slovensku bolo založené v roku 1965. Prvý film tohto štúdia bol film Pingvin (1965), na ktorom sa IP podieľal ako autor námetu, scenára a výtvarných návrhov. (n = námet, s = scenár, v = výtvarné návrhy, a = animácia, k = kamera, r = réžia) Filmy nakrútené v produkcii Slovenskej filmovej tvorby Pingvin (1965, n, s, v) Pieseň (1969, n, s, v) Socha (1970, n, s, v) Panpulóni (1976, n, s, v, a, r) Neperspektíva (1977, n, s, v, a, r) Narodeniny 2001 (1977, n, s, v; a, r s M. Peťovským) Ráno sveta (1978, n, s, v, a, r) Strážca Sen (1978, n, s, v, r) Attention! (1979, n, s, v; r s V. Pikalíkom) Ikarovia (1980, n, s, v, r) Gongo a budík (1980, v) Gongo a televízor (1980, v) Gongo a práčka (1981, v) Kvietista (1981, n, s, v, r) Totem (1981, n, s, v; r s V. Pikalíkom) Miesto na sedenie (1982, n, s, v, r) Blcha a slon (1983, n, s, v, r) Boli tu Ufoni (1984, n, s, v, r) Naše prejavy (1989, n, s s P. Sulíkom) Filmy nakrútené v produkcii Slovenskej televízie O slniečku, čo nechcelo ráno vstávať (1970, n, s, v) O Angelike, princezničke anglickej (1972, n, s) Hlavičkove rozprávky - 13 dielov (1974-75, n, s, v, a) Kuk a Bubu - 7 dielov (1983-84, n, s, v, r) Blackouty Ateliér - 10 častí (1983-84, n, s, v, a, r) Jazykový kurz nemčiny pre najmenších Spiel mit! - 20 častí (1985, n, s) Filmy nakrútené vo vlastnej produkcii Pojedač kury (1986, n, s, v, a, r) Príbeh osamelej lyžičky (1990, n, s, v, a, r) Clown Kuki - Kinder auf der ganzen Welt (1999, s, v, a, r spolu s D. Popovičom) Mr. Noproblem - 7 dielov (1999, n, s, v, a, r spolu s D. Popovičom) Tajomné odkazy (2003, n, s, v, a, r spolu s D. Popovičom) Animované spoty k cyklickej relácii Ľuba Beláka "Čo dokáže ulica" (2003-2004) Mať tak o koliesko viac! - 13 častí (2004 - 2013, n, s, v, a, r spolu s D. Popovičom) Filmy nakrútené v koprodukcii s STV Mať tak o koliesko viac! - 39 dielov (2002 - 2015, n, s, v; a, r spolu s Dávidom Popovičom)
Iné
Založené 1992
Založené 1992
Animovaný film Filmy pre pamätníkov
Ivan Popovič patrí k zakladateľským osobnostiam slovenského animovaného filmu. Prvé profesionálne štúdio animovaného filmu na Slovensku bolo založené v roku 1965. Prvý film tohto štúdia bol film Pingvin (1965), na ktorom sa IP podieľal ako autor námetu, scenára a výtvarných návrhov. (n = námet, s = scenár, v = výtvarné návrhy, a = animácia, k = kamera, r = réžia) Filmy nakrútené v produkcii Slovenskej filmovej tvorby Pingvin (1965, n, s, v) Pieseň (1969, n, s, v) Socha (1970, n, s, v) Panpulóni (1976, n, s, v, a, r) Neperspektíva (1977, n, s, v, a, r) Narodeniny 2001 (1977, n, s, v; a, r s M. Peťovským) Ráno sveta (1978, n, s, v, a, r) Strážca Sen (1978, n, s, v, r) Attention! (1979, n, s, v; r s V. Pikalíkom) Ikarovia (1980, n, s, v, r) Gongo a budík (1980, v) Gongo a televízor (1980, v) Gongo a práčka (1981, v) Kvietista (1981, n, s, v, r) Totem (1981, n, s, v; r s V. Pikalíkom) Miesto na sedenie (1982, n, s, v, r) Blcha a slon (1983, n, s, v, r) Boli tu Ufoni (1984, n, s, v, r) Naše prejavy (1989, n, s s P. Sulíkom) Filmy nakrútené v produkcii Slovenskej televízie O slniečku, čo nechcelo ráno vstávať (1970, n, s, v) O Angelike, princezničke anglickej (1972, n, s) Hlavičkove rozprávky - 13 dielov (1974-75, n, s, v, a) Kuk a Bubu - 7 dielov (1983-84, n, s, v, r) Blackouty Ateliér - 10 častí (1983-84, n, s, v, a, r) Jazykový kurz nemčiny pre najmenších Spiel mit! - 20 častí (1985, n, s) Filmy nakrútené vo vlastnej produkcii Pojedač kury (1986, n, s, v, a, r) Príbeh osamelej lyžičky (1990, n, s, v, a, r) Clown Kuki - Kinder auf der ganzen Welt (1999, s, v, a, r spolu s D. Popovičom) Mr. Noproblem - 7 dielov (1999, n, s, v, a, r spolu s D. Popovičom) Tajomné odkazy (2003, n, s, v, a, r spolu s D. Popovičom) Animované spoty k cyklickej relácii Ľuba Beláka "Čo dokáže ulica" (2003-2004) Mať tak o koliesko viac! - 13 častí (2004 - 2013, n, s, v, a, r spolu s D. Popovičom) Filmy nakrútené v koprodukcii s STV Mať tak o koliesko viac! - 39 dielov (2002 - 2015, n, s, v; a, r spolu s Dávidom Popovičom)
Kreslený humor / animovaný film / reklama