kreslený humor / animovaný film / reklama
Fotografia
Dávid Popovič začínal vo fotografii so ženským aktom a téme Žena sa venuje aj na svojich cestách (Myanmar, Čína, India, Kambodža, Thajsko...) Fotografoval operné inscenácie, muzikál i balet. Venuje sa aj reklamnej fotografii, tvorbe bookov a spolupracuje s printovými médiami a webovými portálmi.
Nebeský chodník Myanmar, Amarapura (2015)
Iné
Založené 1992
Založené 1992
Fotografia
Dávid Popovič začínal vo fotografii so ženským aktom a téme Žena sa venuje aj na svojich cestách (Myanmar, Čína, India, Kambodža, Thajsko...) Fotografoval operné inscenácie, muzikál i balet. Venuje sa aj reklamnej fotografii, tvorbe bookov a spolupracuje s printovými médiami a webovými portálmi.
Nebeský chodník Myanmar, Amarapura (2015)
Kreslený humor / animovaný film / reklama