kreslený humor / animovaný film / reklama
Design
Dávid Popovič je autorom layoutu a designu niekoľkých desiatok kníh a časopisov (Boris Filan: Tajomstvo Budhovho úsmevu, Detská Univerzita Komenského aj pre dospelých, Ezopove bájky, Siemens Fórum, Slovak Foreign Trade…) Ivan Popovič je autorom kresieb a designu v množstve printových médií doma aj v zahraničí (Česká republika, Rakúsko, USA, Filipíny…) Obidvaja vytvorili desiatky logotypov (Slovenské kasína a.s., Millennium travel, Hotel Perugia…)
Návrh obalov na potreby pre miláčikov Australia (2001)
Iné
Založené 1992
Established1992
Design
Dávid Popovič je autorom layoutu a designu niekoľkých desiatok kníh a časopisov (Boris Filan: Tajomstvo Budhovho úsmevu, Detská Univerzita Komenského aj pre dospelých, Ezopove bájky, Siemens Fórum, Slovak Foreign Trade…) Ivan Popovič je autorom kresieb a designu v množstve printových médií doma aj v zahraničí (Česká republika, Rakúsko, USA, Filipíny…) Obidvaja vytvorili desiatky logotypov (Slovenské kasína a.s., Millennium travel, Hotel Perugia…)
Návrh obalov na potreby pre miláčikov Australia (2001)
cartoons / animated movies / commercials