kreslený humor / animovaný film / reklama
Design
Dávid Popovič je autorom layoutu a designu niekoľkých desiatok kníh a časopisov (Boris Filan: Tajomstvo Budhovho úsmevu, Detská Univerzita Komenského aj pre dospelých, Ezopove bájky, Siemens Fórum, Slovak Foreign Trade…) Ivan Popovič je autorom kresieb a designu v množstve printových médií doma aj v zahraničí (Česká republika, Rakúsko, USA, Filipíny…) Obidvaja vytvorili desiatky logotypov (Slovenské kasína a.s., Millennium travel, Hotel Perugia…)
Návrh obalov na potreby pre miláčikov Australia (2001)
Iné
Založené 1992