kreslený humor / animovaný film / reklama
Animovaný film Ceny za filmovú tvorbu
Mať tak o koliesko viac! – “Kvalita v celosvetovej detskej televíznej tvorbe” (Prix Jeunesse International, Mníchov, 2016) Mať tak o koliesko viac! - Prémia Igric za námet a scenár televízneho seriálu (Bratislava, 2012) Mať tak o koliesko viac! - Plasty - Envirofilm (Banská Bystrica, 2011) Mať tak o koliesko viac! - Guľôčkové pero - Prémia Igric (Bratislava, 2005) Mať tak o koliesko viac! – 2. cena v kategórii Non-fiction (Prix Jeunesse International, Mníchov, 2004) Tajomné odkazy - Prémia Igric (Trenč. Teplice, 2004) Mať tak o koliesko viac! - Mrakodrap - Prémia Igric (Trenč. Teplice, 2003) Boli tu Ufoni - Hlavná cena (II. európsky festival krátkych filmov, Západný Berlín, 1985) Strážca Sen - Cena Československého filmu (Festival filmov pre deti a mládež, Gottwaldov, 1979) Narodeniny 2001 - Prvá cena za najlepší krátky film (Medzinárodný festival krátkych filmov, Panama, 1978) (Arsfilm Kroměříž, festival filmov o umení a animovaných filmov, 1976-77) Panpulóni a Narodeniny 2001 - Strieborný a Bronzový toliar za použitie zvláštných foriem (Medzinárodný festival pre deti a mládež, Prix Danube, Bratislava, 1975) Hlavičkove rozprávky - Cena Zväzu slovenských dramatických umelcov Pieseň - Cena časopisu Ohník (Festival filmov pre deti, Gottwaldov, 1970) Socha - 1. cena za animovaný film (Festival krátkych filmov, Piešťany, 1969)
Iné
Založené 1992
Založené 1992
Animovaný film Ceny za filmovú tvorbu
Mať tak o koliesko viac! – “Kvalita v celosvetovej detskej televíznej tvorbe” (Prix Jeunesse International, Mníchov, 2016) Mať tak o koliesko viac! - Prémia Igric za námet a scenár televízneho seriálu (Bratislava, 2012) Mať tak o koliesko viac! - Plasty - Envirofilm (Banská Bystrica, 2011) Mať tak o koliesko viac! - Guľôčkové pero - Prémia Igric (Bratislava, 2005) Mať tak o koliesko viac! – 2. cena v kategórii Non-fiction (Prix Jeunesse International, Mníchov, 2004) Tajomné odkazy - Prémia Igric (Trenč. Teplice, 2004) Mať tak o koliesko viac! - Mrakodrap - Prémia Igric (Trenč. Teplice, 2003) Boli tu Ufoni - Hlavná cena (II. európsky festival krátkych filmov, Západný Berlín, 1985) Strážca Sen - Cena Československého filmu (Festival filmov pre deti a mládež, Gottwaldov, 1979) Narodeniny 2001 - Prvá cena za najlepší krátky film (Medzinárodný festival krátkych filmov, Panama, 1978) (Arsfilm Kroměříž, festival filmov o umení a animovaných filmov, 1976-77) Panpulóni a Narodeniny 2001 - Strieborný a Bronzový toliar za použitie zvláštných foriem (Medzinárodný festival pre deti a mládež, Prix Danube, Bratislava, 1975) Hlavičkove rozprávky - Cena Zväzu slovenských dramatických umelcov Pieseň - Cena časopisu Ohník (Festival filmov pre deti, Gottwaldov, 1970) Socha - 1. cena za animovaný film (Festival krátkych filmov, Piešťany, 1969)
Kreslený humor / animovaný film / reklama