kreslený humor / animovaný film / reklama
Iné
Ivan Popovič sa spolupodieľal na založení Galérie mladých v Bratislave 1960. Svoju činnosť ukončila v roku 1990. Spolu s Dávidom Popovičom iniciovali vznik galérie Siemens Fórum Bratislava a tri roky sa podieľali na autorskom výbere a inštaláciách expozícií tejto galérie.
Založené 1992
Založené 1992
Ivan Popovič sa spolupodieľal na založení Galérie mladých v Bratislave 1960. Svoju činnosť ukončila v roku 1990. Spolu s Dávidom Popovičom iniciovali vznik galérie Siemens Fórum Bratislava a tri roky sa podieľali na autorskom výbere a inštaláciách expozícií tejto galérie.
Kreslený humor / animovaný film / reklama