kreslený humor / animovaný film / reklama
Iné
Výstavná činnosť Propagácia
Slovenský inštitút, Moskva, Rusko, 2009
ŠVK, Banská Bystrica, 2008
Založené 1992