kreslený humor / animovaný film / reklama
Iné
Výstavná činnosť Propagácia
Slovenský inštitút, Moskva, Rusko, 2009
ŠVK, Banská Bystrica, 2008
Založené 1992
Založené 1992
Výstavná činnosť Propagácia
Slovenský inštitút, Moskva, Rusko, 2009
ŠVK, Banská Bystrica, 2008
Kreslený humor / animovaný film / reklama