kreslený humor / animovaný film / reklama
Iné Hudobné klipy
Iné
Ivan Popovič je autorom prvého animovaného hudobného klipu v bývalom Československu k piesni "Kde si včera byl" interpretov Waldemara Matušku a Heleny Vondráčkovej. Klip najprv ocenený na festivale vo vtedajšom Gottwaldove, neskôr stiahnutý z kín kvôli emigrácii speváka W.M. Klip Mäsíčko odmietla odvysielať TV Markíza z dôvodov prílišnej erotiky diela. Tento a ďalšie klipy nakrútil spolu s Dávidom Popovičom. (n = námet, s = scenár, v = výtvarné návrhy, a = animácia, k = kamera, r = réžia) Pieseň (1969, n, s, v) Clown Kuki - Kinder auf der ganzen Welt (1999, n, s, v, a, r) Mäsíčko (2001, n, s, v, a, r) Nebo, peklo, raj (2007, n, s, v, a, r)
Pieseň
Nebo, peklo, raj
Mäsíčko
Založené 1992
Založené 1992
Iné Hudobné klipy
Ivan Popovič je autorom prvého animovaného hudobného klipu v bývalom Československu k piesni "Kde si včera byl" interpretov Waldemara Matušku a Heleny Vondráčkovej. Klip najprv ocenený na festivale vo vtedajšom Gottwaldove, neskôr stiahnutý z kín kvôli emigrácii speváka W.M. Klip Mäsíčko odmietla odvysielať TV Markíza z dôvodov prílišnej erotiky diela. Tento a ďalšie klipy nakrútil spolu s Dávidom Popovičom. (n = námet, s = scenár, v = výtvarné návrhy, a = animácia, k = kamera, r = réžia) Pieseň (1969, n, s, v) Clown Kuki - Kinder auf der ganzen Welt (1999, n, s, v, a, r) Mäsíčko (2001, n, s, v, a, r) Nebo, peklo, raj (2007, n, s, v, a, r)
Kreslený humor / animovaný film / reklama
Pieseň
Nebo, peklo, raj
Mäsíčko