kreslený humor / animovaný film / reklama
Iné Dokumentárny film
Iné
Ivan Popovič je autorom série dokumentárnych filmov, na ktorých sa podieľal ako scenárista, kameraman alebo režisér. (n = námet, s = scenár, v = výtvarné návrhy, a = animácia, k = kamera, r = réžia) Filmy nakrútené v produkcii STV Portrét portrétu (1981, n, s) Ako sa fotografuje Čína (1983, n, s, k, r) Pohľadnica z Číny (1983, n, s, k, r) Čínsky múr (1983, n, s, k, r) Hraný stredometrážny film Oblaky = modriny (n, s) Filmy nakrútené v produkcii Štúdio Koliba a.s. Pod strechou sveta (1998, n, r spolu s J.Pirohovou a J. Pirohom) Vlastná produkcia Krátka správa o zázraku (1997, n, s, k, r) Japonské dni Opery SND (1997, n, s, k, r) Cestopisný seriál Ďaleko je blízko Ekvádor (1989, n, s, k, r) Galapágy (1989, n, s, k, r) Mongolsko (1991, n, s, k, r) Izrael (1992, n, s, k, r)
Založené 1992
Založené 1992
Iné Dokumentárny film
Ivan Popovič je autorom série dokumentárnych filmov, na ktorých sa podieľal ako scenárista, kameraman alebo režisér. (n = námet, s = scenár, v = výtvarné návrhy, a = animácia, k = kamera, r = réžia) Filmy nakrútené v produkcii STV Portrét portrétu (1981, n, s) Ako sa fotografuje Čína (1983, n, s, k, r) Pohľadnica z Číny (1983, n, s, k, r) Čínsky múr (1983, n, s, k, r) Hraný stredometrážny film Oblaky = modriny (n, s) Filmy nakrútené v produkcii Štúdio Koliba a.s. Pod strechou sveta (1998, n, r spolu s J.Pirohovou a J. Pirohom) Vlastná produkcia Krátka správa o zázraku (1997, n, s, k, r) Japonské dni Opery SND (1997, n, s, k, r) Cestopisný seriál Ďaleko je blízko Ekvádor (1989, n, s, k, r) Galapágy (1989, n, s, k, r) Mongolsko (1991, n, s, k, r) Izrael (1992, n, s, k, r)
Kreslený humor / animovaný film / reklama